Frasier.sk - slovenská fan stránka o sitcome

Frasier.sk

slovenská fan stránka o populárnom sitcome
O stránke

Autorské práva

Stránka Frasier.sk je neoficiálna slovenská fan stránka o sitcome Frasier. Všetky texty na stránke sú chránené autorskými právami a nesmú byť kopírované bez vedomia autora stránok Frasier.sk a uvedenia pôvodného zdroja. Niektoré obrázky použité na stránke, ako napríklad logo alebo snímky zo sitcomu v nízkom rozlíšení, sú vo vlastníctve spoločností Paramount Pictures, CBS a NBC a slúžia výlučne len pre prezentáciu sitcomu a nemôžu byť zneužité na iné účely.

Copyright

Frasier.sk website is a slovak unofficial fan site about Frasier sitcom. All texts on this website are protected by copyright laws and may not be copied without the permission of the author Frasier.sk website and the link to the original source. Some images used on this website, such like the logo or screenshots of low resolution from the sitcom, are owned by Paramount Pictures, CBS and NBC companies and are used only for the presentation of a sitcom and can not be misused for other purposes.

Frasier na webe

Frasier na csfd.cz

Frasier na imdb.com